ผ่อนรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

หลังจากเล็งรถยนต์รุ่นที่เราสนใจแล้ว แต่กลัวว่าจะทำสัญญาเช่าซื้อไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องยื่นสินเชื่อรถยนต์ หรือ ไฟแนนซ์รถยนต์ วันนี้เราเตรียมคำตอบมาให้แล้วค่ะ

ติดต่ออบถามพนักงาน เกี่ยวกับรายละเอียดรุ่นรถที่สนใจ ไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์ หรือไปที่ศูนย์บริการ อยากทดลองขับก็สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการนั้นๆ ได้โดยตรง หากใครสนใจรถมิตซู สามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะ

มาดูรายละเอียดการยื่นสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อรถ เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นเรื่องมีดังต่อไปนี้

ผ่อนรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับทำธุรกรรมสัญญา

สำหรับบุคคลธรรมดา เอกสารที่ต้องมี

– สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนมา 3 ชุด
– สำเนาบัญชีบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน

เอกสารเพิ่มเติมของแต่ละอาชีพ

พนักงานรับเงินเดือน (บริษัทเอกชน, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น)

– หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 30 วัน) / Slip เงินเดือน (เดือนสุดท้าย)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

– หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เจ้าของกิจการ

เจ้าของร้านค้าที่มีหน้าร้านหรือตลาดทั่วไป ให้เก็บหลักฐานเหล่านี้

  • รูปถ่ายหน้าร้าน
  • ใบเสร็จค่าเช่าที่
  • สัญญาเช่าร้านหรือเช่าสถานที่ (ถ้ามี)

ส่วนใครที่ดำเนินกิจการที่บ้านของตัวเอง จะใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักฐานได้ นำเงินเข้าทุกเดือนสม่ำเสมอ และเก็บใบเสร็จเวลาซื้อของมาขาย จะทำให้ธุรกิจของคุณดูน่าเชื่อถือ ขอสินเชื่อรถยนต์ผ่านง่าย

ประกอบอาชีพค้าขาย

– สำเนาทะเบียนพาณิชย์

1. ขายของออนไลน์

ขายของออนไลน์ ใช้พื้นที่ออนไลน์ซื้อขายเสมือนเป็นหน้าร้าน อาจต้องมีคนค้ำประกันเป็นบางกรณี ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของรายได้เอกสารหลัก

  • ใบเสร็จการสั่งของมาขาย
  • หน้าเพจ Facebook หรือ หน้าเว็บไซต์
  • รูปสต๊อกสินค้า
  • สเตทเม้นบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
2.ขายของหาบเร่แผงลอย

ค้าขายแบบไม่ได้ทำสัญญาเช่าที่เป็นหลักแหล่ง เคลื่อนย้ายได้ไม่ติดอยู่กับที่ แนะนำให้เก็บเงินดาวน์บางส่วน เอกสารหลักๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ไฟแนนซ์ตรวจสอบที่มาของเงินรายได้เอกสารหลัก

  • รูปถ่ายหน้าร้าน
  • ใบเสร็จซื้อขายสินค้า
  • สเตทเม้นบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท และผลการพิจารณาผลไฟฟแนนซ์ของสถาบันการเงินด้วย สิ่งที่สำคัญที่ต้องเช็กความพร้อมของพ่อค้าแม่ค้า ก็คือหลักฐานรายได้ที่เข้าบัญชีสม่ำเสมอ และมีแหล่งที่มารายได้ เพียงเท่านี้การขอสินเชื่อรถยนต์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

กรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ

– สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)
– สำเนาใบเสร็จ / ใบส่งสินค้า
– สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3
– สำเนาทะเบียนรถยนต์ / ทะเบียนเรือ
– สำเนาแสดงแหล่งที่มาของรายได้ / แสดงอาชีพ / แสดงความสามารถในการผ่อนชำระ ฯลฯ

หมายเหตุ : กรณีเป็นชาวต่างชาติ สำเนา Passport + Visa ใช้แทนบัตรประชาชน, สำเนา Work Permit ใช้แทนทะเบียนบ้าน

นิติบุคคล

– สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 90 วัน)
– สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
– สำเนาหนังสือบริคนธ์สนธิ / สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
– สำเนา ภ.พ. 20 / ภ.พ. 30
– สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน+

พนักงานขายที่เราติดต่อไว้ จะแจ้งเอกสารที่เราต้องเตรียม สามารถปรึกษา สอบถามรายละเอียดได้ และการ ยื่นไฟแนนซ์ ต้องมีคุณสมบัติอะไรที่จะทำให้เราสามารถยื่นไฟแนนซ์ได้ผ่านฉลุย?

1. เครดิตดี มีประวัติกู้สินเชื่อ ไม่มีหนี้เสีย

เครดิตดี มีความหมายว่า เรามีประวัติขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน เงินสด บัตรเครดิต และไม่มีประวัติชำระหนี้ล่าช้า หรือมีหนี้เสีย จะช่วยให้การยื่นไฟแนนซ์ได้รับการอนุมติง่ายกว่าผู้ที่ไม่เคยมีประวัติสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินเลย

2. แหล่งที่มารายได้ชัดเจน

ต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาชัดเจน เอกสารครบตามเงื่อนไข เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น และหากกรณีเป็นพนักงานบริษัท ไฟแนนซ์มักพิจารณาฐานรายได้ประจำ รวมกับรายได้อื่นๆ เช่น โอที โบนัส คอมมิชชั่น ฯลฯ มาคิดรวมด้วย ทำให้ง่ายต่อการขอสินเชื่อมากขึ้น

3. ค่างวดไม่เกินครึ่งหนึ่งของรายรับ

สิ่งสำคัญในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของไฟแนนซ์ อยู่ที่ค่างวดจะต้องสัมพันธ์กับรายรับ โดยปกติแล้วค่างวดจะต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของรายรับแต่ละเดือน บางแห่งอาจกำหนดให้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายรับ จึงจะมีโอกาสได้รับอนุมัติกู้ซื้อรถใหม่ได้

แต่หากไฟแนนซ์พิจารณาแล้วว่าค่างวดไม่สัมพันธ์กับรายรับ และมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ ทางแก้ก็คือเพิ่มจำนวนเงินดาวน์เพื่อให้ยอดจัดลดลง จะทำให้มีโอกาสอนุมัติสูงขึ้นนั่นเอง

ทั้งนี้หากสนใจ หรือมีคำถาม สามารถปรึกษากับพนักงานขายได้ และผู้ใดสนใจอยากเป็นเจ้าของรถมิตซู สามารถติดต่อ Mitsu RMA ได้ตามที่อยู่ติดต่อด้านล่างนี้ได้โดยตรง

อยากซื้อรถมือสองไว้ใช้งานสักคัน ต้องเตรียมเอกสารอะไบ้าง รวมข้อมูลสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนซื้อ-ขายรถมือสองมีกี่อย่างมาดูกัน

ผ่อนรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ทุกวันนี้ รถยนต์ กลายเป็นพาหนะที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของใครหลายคน ด้วยความสะดวกสบายในการเดินทางไปทำงาน หรือไปยังที่ต่าง ๆ ไม่ต้องเสียเวลารอรถสาธารณะเป็นเวลานาน ๆ และที่สำคัญราคาของรถยนต์ในปัจจุบันถือว่าถูกลงกว่าแต่ก่อนมาก มีเงินเพียง 2-3 แสนบาท ก็สามารถซื้อรถขนาดเล็กไว้ใช้งานได้แล้ว หรือใครอยากได้รถที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่งบไม่ถึง รถมือสอง ได้กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจ ด้วยราคาที่ไม่สูงมาก และบางคันสภาพการใช้งานยังดีใกล้เคียงกับรถมือหนึ่งก็ว่าได้ 

แต่ใช่ว่าการซื้อรถมือสองนั้นจะเจอแต่รถคุณภาพดีเสมอไป ตรงจุดนี้นี่เองเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาข้อมูลไว้สักนิดว่า ซื้อรถมือสอง ต้องดูอะไรบ้าง พร้อมวิธีตรวจเช็กรถมือสองในเบื้องต้น เพื่อป้องกันการได้รถคุณภาพไม่ดี หรือโดนย้อมแมวขายได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการซื้อหรือขายรถมือสองหลายคนอาจมีความกังวลในเรื่องของเอกสารว่าจะต้องใช้อะไรบ้าง เตรียมตัวอย่างไร จะยุ่งยากหรือไม่ ซึ่งจริง ๆ แล้วการซื้อรถมือสองนั้นทำได้ง่ายและมีไม่กี่ขั้นตอน เรียกได้ว่าใครอยากเป็นเจ้าของรถคันแรกก็สามารถเป็นได้ วันนี้เรามาดูกันว่าการซื้อรถมือสองจะต้องเตรียมเอกสาร หลักฐานอะไรบ้าง 

ซื้อรถมือสอง ข้อดี-ข้อเสีย ?

รถมือสอง แม้จะเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วในระดับหนึ่ง แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นรถที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่น่าสนใจ ซึ่งรถมือสองก็มีข้อดีอยู่เช่นกัน ได้แก่

จุดเด่นสำคัญของรถมือสองนั่นก็คือในเรื่องของราคาที่ถูกกว่ารถมือหนึ่งมาก ตรงจุดนี้จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้มากหากเลือกใช้รถมือสอง และยังอาจได้รุ่นรถที่เราชอบในราคาถูกลงอีกด้วย

ปัจจุบันรถมือสองมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งจากบริษัทดัง เต๊นท์รถต่าง ๆ หรือรถบ้านที่เจ้าของรถเป็นคนขายเอง ทำให้ผู้ซื้อมีตัวเลือกที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้มากกว่ารถมือหนึ่ง เช่น รถยนต์มือสองรุ่นหนึ่ง อาจมีราคาเท่ากับรถยนต์เอสยูวีมือสองอีกรุ่นหนึ่ง หากเป็นมือหนึ่งราคาของทั้งสองรุ่นนี้อาจต่างกันมาก

แม้จะเป็นรถมือสองแล้ว แต่ก็ยังคงสามารถขายต่อได้อยู่เช่นกันหากเราไม่ต้องการใช้ หรือผ่อนไม่ไหวโดยที่ราคาจะไม่ตกลงจากตอนที่ซื้อรถมือสองมากนัก

ปัญหาอย่างหนึ่งของรถมือสองที่หลายคนกังวลนั่นก็คือ ภายนอกดูใหม่ดูดี เลขไมล์ก็น้อย ราคาถูก แต่แท้จริงแล้วมีปัญหาอีกเพียบที่พร้อมตามมาหากซื้อมาใช้งาน เราควรหาข้อมูลของรถรุ่นนั้น ๆ หรือพาผู้เชี่ยวไปตรวจสอบรถมือสองที่สนใจก่อนจ่ายเงินซื้อ

อีกหนึ่งสิ่งที่พบได้บ่อยสำหรับใครที่ซื้อรถมือสองแบบเงินผ่อนที่จะมีการคิดคำนวณดอกเบี้ยที่สูงมาก เมื่อนำยอดเงินที่ต้องชำระค่างวดมารวมกันทั้งหมดอาจได้รถมือหนึ่งคันนึงเลยทีเดียว

โดยส่วนใหญ่แล้วการซื้อรถมือสองกับเต๊นท์รถในเบื้องต้นอาจยังมีการรับประกัน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับผู้จำหน่าย แต่ถ้าซื้อกับตัวบุคคลอาจจะไม่มีการรับประกันคุณภาพใด ๆ เลย

ผ่อนรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ซื้อรถมือสอง ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การซื้อรถมือสองไม่ได้แตกต่างจากการซื้อรถมือหนึ่งมากนัก เพราะสามารถซื้อได้ทั้งเงินสด และเงินผ่อน เอกสารที่ใช้ก็แทบจะไม่ต่างกันมาก จะแตกต่างตรงที่ขั้นตอนในการดำเนินการเท่านั้น สำหรับเอกสารที่ต้องใชในการซื้อรถมือสองจะแบ่งออกเป็นสองแบบ ได้แก่

ซื้อรถมือสอง แบบเงินสด ใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. สำเนาบัตรประชานชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ใช้ในเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนของผู้ซื้อว่าเป็นใครและอาศัยอยู่ที่ใด

2. เอกสารสัญญาซื้อ-ขายรถ

เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดในการตกลงซื้อ-ขาย ระหว่างเจ้าของรถกับผู้ซื้อ โดยจะมีการระบุชื่อ-ที่อยู่ของผู้ซื้อกับผู้ขาย รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวรถ ราคาตามที่ตกลง จะมีทั้งหมด 2 ฉบับด้วยกัน

3. แบบคำขอโอนเเละรับโอน

เอกสารที่ใช้ในการโอนและรับโอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง โดยในเอกสารจะระบุชื่อ-ที่อยู่ ของผู้โอน (เจ้าของเดิม) กับผู้รับโอน (เจ้าของใหม่) และนำไปยื่นดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบก

4. ใบมอบอำนาจ

กรณีที่ผู้ขายหรือเจ้าของรถตัวจริงไม่สามารถไปดำเนินการโอนรถได้นั้น ผู้ซื้อจำเป็นที่ต้องขอหนังสือรับมอบอำนาจการโอนรถและสำเนาบัตรประชาชนจากผู้ขาย เพื่อไปติดต่อดำเนินการโอนรถที่กรมขนส่งทางบก

ซื้อรถมือสอง แบบเงินผ่อน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวบุคคล เพื่อประกอบการยื่นขอสินเชื่อเช่าซื้อรถกับสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์

2. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

หลักฐานแสดงรายได้จากที่ทำงานของผู้ซื้อ เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินเช่นซื้อรถ หากไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นั้น ๆ กำหนดอาจต้องมีผู้คำประกัน หรือกู้ร่วม

3. สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน

รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินบัญชีเงินเข้า-ออก ส่วนใหญ่สถาบันการเงินต่าง ๆ จะใช้สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน

นอกจากนี้อาจมีเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบันการเงินนั้น ๆ และในกรณีที่เราเป็นผู้ขายรถมือสอง ควรเตรียมสมุดคู่มือรถ หรือเล่มทะเบียนรถตัวจริงที่ระบุชื่อของผู้ครอบครองรถ รายละเอียดต่าง ๆ ของตัวรถ และหลักฐานในการต่อภาษีประจำปี เพื่อเป็นเครื่องยืนยันกับผู้ซื้อว่ารถคันดังกล่าวได้รับการครอบครองอย่างถูกกฎหมาย

ทั้งนี้ การซื้อรถมือสองไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดขอเพียงแค่มีเอกสารและหลักฐานให้พร้อม แต่สิ่งที่ควรระวังคือการตรวจสอบคุณภาพหรือที่มาของรถมือสองคันนั้น ให้แน่ใจว่ามีผู้ครอบครองอย่างถูกต้อง ไม่ได้เป็นรถที่ถูกขโมยมา และที่สำคัญอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อจะได้ไม่เสียเงินไปฟรี ๆ ซื้อรถมือสองมาเพื่อซ่อมนั่นเอง

ออกรถต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ดาวน์รถ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?.
บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ซื้อ.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ.
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ.
สลิปเงินเดือน.
สเตทเม้น (Statement) ย้อนหลัง 3-6 เดือน.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกัน (ถ้าต้องใช้).

ผ่อนรถมอไซค์ ต้องใช้อะไรบ้าง

ผ่อนมอเตอร์ไซค์มือสอง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง.
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ซื้อ (ตัวจริงและสำเนา).
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ.
สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน.
สเตทเมนต์ หรือสำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน.
เอกสารผ่อนมอเตอร์ไซค์มือสอง (ผู้ค้ำประกัน).
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน (ตัวจริงและสำเนา).

ออกรถต้องใช้สลิปเงินเดือนไหม

ใครที่อยากซื้อรถแต่ไม่มีสลิปเงินเดือน อยากซื้อรถสามารถทำได้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม สิ่งสำคัญต้องมีรายได้ที่ผ่านบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ และมีความชัดเจนของแหล่งที่มาของรายได้ด้วย เพื่อจะได้ไว้เป็นหลักฐานชี้แจงรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือน