วัน ดี เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ย้าย บ้าน

          หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เผยฤกษ์มงคลเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำหรับออกรถ จัดพิธีมงคล ขึ้นบ้านใหม่ 3 วันเฮง จะมีวันไหนบ้างไปเช็กเลย

วัน ดี เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ย้าย บ้าน

 

1) ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่ เปลี่ยนยางดี

 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 3 กุมภาพันธ์ 2562 วันนี้ฤกษ์ดีเอารถออกจากอู่ / นำรถเข้าอู่ซ่อมดี
 • 4 กุมภาพันธ์ 2562 นำเรือ-ยวดยานใหม่/เก่าออกจากอู่ เปลี่ยนยางดี
 • 5 กุมภาพันธ์ 2562 นำยานยนต์ออกจากอู่ดี แต่ห้ามนำเรือลงจากคาน
 • 8 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 10 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 นำรถมือสองออกจากอู่ดี 
 • 17 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถกระทำการได้ตามปกติ
 • 20 กุมภาพันธ์ 2562 นำรถเฉพาะมือสองออกจากอู่ดี/รถใหม่เสี่ยง

 

2) ฤกษ์แต่งงาน/หมั้น

 • 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • 7 กุมภาพันธ์ 2562
 • 8 กุมภาพันธ์ 2562
 • 11 กุมภาพันธ์ 2562
 • 12 กุมภาพันธ์ 2562
 • 14 กุมภาพันธ์ 2562
 • 18 กุมภาพันธ์ 2562
 • 19 กุมภาพันธ์ 2562
 • 21 กุมภาพันธ์ 2562
 • 22 กุมภาพันธ์ 2562
 • 23 กุมภาพันธ์ 2562
 • 25 กุมภาพันธ์ 2562
 • 26 กุมภาพันธ์ 2562
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

3) ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 5 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามเข้ารับการผ่าตัดอวัยวะตำแหน่งสำคัญฯ / ควรเลี่ยงการผ่าคลอด
 • 8 กุมภาพันธ์ 2562 เลี่ยงผ่าคลอด
 • 14 กุมภาพันธ์ 2562 เลี่ยงผ่าคลอด
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 เลี่ยงผ่าตัดทุกชนิด/เว้นเร่งด่วน
 • 26 กุมภาพันธ์ 2562 เลี่ยงผ่าคลอด
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562 เลี่ยงผ่าคลอด

 

4) ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามสตรีบวชเป็นอันขาด
 • 4 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามทำขวัญนาค / อุปสมบท / ลาสิกขา
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามสตรีบวชเป็นอันขาด
 • 18 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามอุปสมบท/ลาสิกขา

 

5) ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 3 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 7 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 10 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 14 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 17 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 21 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 24 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามรับคนเข้าบ้าน / ที่ทำงาน

 

6) ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่ และการนัดหมาย

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน

 

เช็คฤกษ์แล้ว ถ้าอยากปังมากขึ้น มาลองใส่สีเสื้อเสริมดวงตามนี้ดูค่า

ปังๆ ทั้งปี! สีเสื้อมงคลประจำวัน ปี 2562 ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

 

7) ฤกษ์การซื้อโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ 

 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 
 • 5 กุมภาพันธ์ 2562
 • 10 กุมภาพันธ์ 2562
 • 15 กุมภาพันธ์ 2562
 • 17 กุมภาพันธ์ 2562

 

8) ฤกษ์การท่องเที่ยว พักแรม เที่ยวป่า และเดินทางไกล

 • สามารถกระทำการได้ตามปกติทุกวัน ยกเว้น
 • 2 กุมภาพันธ์ 2562 เลี่ยงเดินทางไกลทั้งขาไปและกลับ
 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามตั้งแคมป์พักแรม-เที่ยวป่า และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 13 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามกำหนดเดินทางไกลทั้งในและต่างประเทศ(ยกเว้นขากลับ) โดยเฉพาะแถบซีกโลกตะวันตก
 • 21 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามตั้งแคมป์พักแรม-เที่ยวป่า และกิจการที่เกี่ยวข้อง
 • 23 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามเริ่มเที่ยว-สำรวจป่าเขา / เลี่ยงเดินทางไกลทั้งขาไป-กลับ
 • 27 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยง
 • 28 กุมภาพันธ์ 2562 ห้ามท่องเที่ยวในโบราณสถานที่เสื่อมโทรม-ขาดการบำรุงรักษา

 

9) ฤกษ์การเริ่มทำธุรกิจ/ทำงาน หรือทำสิ่งที่มีความเสี่ยง

 • 1 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มกิจการร้านทอง-อัญมณี ห้ามเริ่มเพาะปลูกทางการเกษตร
 • 6 กุมภาพันธ์ 2562 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มเปิดร้านค้าออนไลน์ โดยจะเป็นการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ของตัวเอง ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คต่าง ๆ หรือจะเปิดร้านในเว็บไซต์ขนาดใหญ่