ปลาท น าเค ม packaging ห นลำต ว

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา Smart Packaging Forum โดยมีคุณพิชัย ธัญญวัชรกุล Sales Director กล่าวเปิดงาน พร้อมได้รับเกียรติจากคุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Smart Printing Transformation” โดยได้กล่าวถึงในอดีตอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยเติบโตจากธุรกิจครอบครัวมาเป็น Small and medium Enterprise แต่ด้วยเทรนด์ “Smart Printing Transformation” ในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ Smart and Medium Enterprise จากการดิสรัปชั่น (Disruption) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี อันส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพิมพ์แทบจะตั้งรับไม่ทัน จากเดิมสื่อสิ่งพิมพ์ กระดาษ ที่เคยจับต้องได้เปลี่ยนมาอยู่ในรูปของแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ทุกอย่าง จึงส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเปลี่ยนไปทำให้มองว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่ยุค “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” แต่เป็น “ปลาเร็ว กินปลาช้า” ดังนั้นการที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมการพิมพ์จะเดินต่อไปได้ ต้อง Transforms ให้ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ธุรกิจต้องมียุทธศาสตร์ มีความ Smart มีแผนธุรกิจและการตลาดชัดเจน

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณสมชนะ กังวารจิตต์ กราฟิกดีไซเนอร์รางวัลการันตีระดับโลก ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟไดเรกเตอร์แห่ง Prompt Design เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ติดปีกความคิดพิชิตเทรนด์แพคเกจจิ้งจากเทรนไทยสู่เทรนด์โลก” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. ณ iDSC ชั้น 25 อาคาร Sun Tower B วิภาวดี

ปลาท น าเค ม packaging ห นลำต ว

ปลาท น าเค ม packaging ห นลำต ว