ข อสอบ o-net ม 6 ภาษาอ งกฤษ ป 58

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

Show

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

ข้อสอบ O-NET

ข้อสอบ O-Net ม.3 – ม.ุ6

ปีการศึกษา 2558

[พร้อมเฉลย 5 วิชา ล่าสุด]

ข้อสอบ o-net ปี 58

[1] รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ O-Net 2557

สอบ ก.พ. 57 คลิกที่นี่ ! รายละเอียด

[2] [คลังข้อสอบ Onet จากทรูปลูกปัญหา พร้อมเฉลย คลิก ที่นี่]

[3] ฉบับรวมข้อสอบ Onet ปี 2548-2555

[ม.3] กล่าวขานว่าตรงที่สุดปี57

แก้ไขใหม่แล้วครับ

ตามคำเรียกร้องที่เปิดไม่ได้

1. ข้อสอบ O-NET – ภาษาไทย

[ชุด 1] [ชุด 2]

2. ข้อสอบ O-NET – วิทยาศาสตร์

[ชุด 1] [ชุด 2]

3. ข้อสอบ O-NET – สังคมศึกษา

[ชุด 1] [ชุด 2]

4. ข้อสอบ O-NET – สุขศึกษาฯ

[ชุด 1] [ชุด 2]

5. ข้อสอบ O-NET – ศิลปะ

[ชุด 1] [ชุด 2]

6. ข้อสอบ O-NET – ภาษาอังกฤษ

[ชุด 1] [ชุด 2]

7. ข้อสอบ O-NET – คณิตฯ

[ชุด 1] [ชุด 2]

8. ข้อสอบ O-NET – การงานฯ

[ชุด 1] [ชุด 2]

[ม.6] กล่าวขานว่าตรงที่สุดปี57

1. ข้อสอบ O-NET – ภาษาไทย

[ชุด 1] [ชุด 2]

2. ข้อสอบ O-NET – วิทยาศาสตร์

[ชุด 1] [ชุด 2]

3. ข้อสอบ O-NET – สังคมศึกษา

[ชุด 1] [ชุด 2]

4. ข้อสอบ O-NET – สุขศึกษาฯ

[ชุด 1] [ชุด 2]

5. ข้อสอบ O-NET – ศิลปะ

[ชุด 1] [ชุด 2]

6. ข้อสอบ O-NET – ภาษาอังกฤษ

[ชุด 1] [ชุด 2]

7. ข้อสอบ O-NET – คณิตฯ

[ชุด 1] [ชุด 2]

8. ข้อสอบ O-NET – การงานฯ

[ชุด 1] [ชุด 2]

O-net ประถมศึกษาปีที่ 6

[ดาวน์โหลด]

แนวข้อสอบ O-net ม.3 ของ อจท.

[ม.3 ทุกวิชา คลิก ดาวน์โหลด ที่นี่]

แนวข้อสอบ O-net ม.6 ของ อจท.

[ม.6 ทุกวิชา คลิก ดาวน์โหลดที่นี่ิ]

—————————————-

รวมข้อสอบ+แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย o-net ม.6, ม.3 และ ป.6

o-net ของ ม.6 –ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ม.6 ปี การศึกษา 48, 49, 50, 51, 52 ,53 มีเฉลยละเอียด -แนวข้อสอบ o-net ม.6 อื่นๆ

o-net ของ ม.3 -ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ม.3 ปี การศึกษา 51, 52 ,53 มีเฉลยละเอียด -แนวข้อสอบ o-net ม.3 อื่นๆ

o-net ของ ป.6 -ข้อสอบพร้อมเฉลย o-net ป.6 ปี การศึกษา 50, 51, 52 ,53 มีเฉลยละเอียด -แนวข้อสอบ o-net ป.6 อื่นๆ ที่มา: https://www.02dual.com/admission_news/453/

ของปีอื่นๆ ตามด้านล่าง

 • ข้อสอบ O-NET ปี 2552
 • ข้อสอบ O-NET ปี 2553
 • ข้อสอบ O-NET ปี 2554
 • ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์
 • ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
 • ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย
 • ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา
 • ข้อสอบ Pre ONET
 • ข้อสอบโอเน็ตออนไลน์
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิชาสังคมศึกษา
 • ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET 2552 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สอบพ.ศ.2552

 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • วิทยาศาสตร์-สังคมศึกษาฯ
 • เฉลยทุกวิชา

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2551 ม.6สอบพ.ศ.2552

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ เฉลยวิชาสุขศึกษาฯ โดยนักเรียน ม.6

 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ปีการศึกษา 2552
 • เฉลยภาษาไทย ปรับปรุงใหม่

เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.3

สอบพ.ศ.2553

 • ข้อสอบ
 • ภาษาไทย/คณิตศาสตร์
 • สังคมศึกษา/วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯฃ
 • เฉลย ปรับปรุงใหม่
  • เฉลยภาษาไทย
  • เฉลยคณิตศาสตร์
  • เฉลยสังคมศึกษา
  • เฉลยวิทยาศาสตร์
  • เฉลยภาษาอังกฤษ
  • เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา
  • เฉลยศิลปะ
  • เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2552 ม.6 สอบพ.ศ.2553

ข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ

 • เฉลย ปรับปรุงใหม่

เฉลยภาษาไทย เฉลยคณิตศาสตร์ เฉลยสังคมศึกษา

เฉลยวิทยาศาสตร์ เฉลยภาษาอังกฤษ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา

เฉลยศิลปะ เฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ป.6

สอบพ.ศ.2554

 • ข้อสอบ

ฉบับ 61A หรือ ฉบับ 61B มี 5 วิชา

 • – ภาษาไทย
 • – วิทยาศาสตร์
 • – สุขศึกษาฯ
 • – ศิลปะ
 • – การงานฯ

ฉบับ 62A หรือ ฉบับ 62B มี 3 วิชา

 • – สังคมศึกษาฯ
 • – ภาษาอังกฤษ
 • – คณิตศาสตร์
 • เฉลย ปรับปรุงใหม่

เฉลยภาษาไทย ฉบับ 61A เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 61A

เฉลยสุขศึกษา ฯ 61A เฉลยศิลปะ ฉบับ 61A

เฉลยการงานอาชีพฯ ฉบับ 61A เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.3

 • สอบพ.ศ.2554
 • ข้อสอบ

ฉบับ 91C หรือ ฉบับ 91D มี 5 วิชา

 • – ภาษาไทย
 • – วิทยาศาสตร์
 • – สุขศึกษาฯ
 • – ศิลปะ
 • – การงานฯ

ฉบับ 92C หรือ ฉบับ 92D มี 3 วิชา

 • – สังคมศึกษาฯ
 • – ภาษาอังกฤษ
 • – คณิตศาสตร์
 • เฉลย ปรับปรุงใหม่

เฉลยภาษาไทย ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D

เฉลยวิทยาศาสตร์ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยสุขศึกษา ฯ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D

เฉลยศิลปะ ฉบับ 91C หรือฉบับ 91D เฉลยการงานอาชีพฯ 91C หรือฉบับ 91D

เฉลยสังคมศึกษา กำลังจัดทำ เฉลยภาษาอังกฤษ กำลังจัดทำ เฉลยคณิตศาสตร์ กำลังจัดทำ

ข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2553 ม.6

 • สอบพ.ศ.2554
 • ข้อสอบ

ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ/ศิลปะ/การงานอาชีพฯ

 • เฉลย กำลังจัดทำ

เฉลยภาษาไทย เฉลยคณิตศาสตร์ เฉลยสังคมศึกษา

เฉลยวิทยาศาสตร์ เฉลยภาษาอังกฤษ เฉลยสุขศึกษา พลศึกษา