88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ค้นหาสถานที่

ขอเส้นทาง

เครื่องมือ

ตัวอย่างการค้นหา ชื่อสถานที่:บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด เขตปกครอง:แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หมวดสถานที่:tag: ป้ายรถเมล์, tag: ภาพถ่ายทางอากาศ พิกัด:13.72264,100.52931 หรือ 665365,1517575,47N

ค้นด้วยไอคอน

ล้างผลลัพธ์การค้นหาและไอคอน tag เก่าก่อนแสดงผลลัพธ์ใหม่

เพิ่มไอคอนธุรกิจของท่านติดต่อ webmaster - ดูรายละเอียด

88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 02-7524900-1

Fax: 02-7523223 (ฝ่ายบริหาร)

02-3122054 (งานประกันสุขภาพ)

02-3122144 (ห้องฉุกเฉิน)

++

หน่วยงาน หมายเลขภายใน

ประชาสัมพันธ์ 0

ห้องฉุกเฉิน 1107,1108

สำนักงานผู้ป่วยนอก 2115

งานประกันสุขภาพ 2104,2105

งานอาชีวอนามัย 2134

ห้องจ่ายยา 2123,2124

ห้องเก็บเงิน 2136

เอ็กเรย์ 2209

ศูนย์CT 2201

ห้องสวนหัวใจ 2209

ฝากครรภ์ 2220

ห้องปฏิบัติการ 2211-2218

วิสัญญี 2312,2313

ห้องผ่าตัด 2308,2309

ICU 2306,2307

ผู้ป่วยนอกศูนย์หัวใจ 2407

ทันตกรรม 2409,2410

แพทย์แผนจีน / แผนไทย 2401

กายภาพบำบัด 2405

หน่วยไตเทียม 2402

ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 2403

หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) 2601

หอผู้ป่วยสามัญเด็ก 2709

หอผู้ป่วยหลังคลอด 2705

หอผู้ป่วยพิเศษรวม 2701

หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2509

หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2502

หอผู้ป่วยคลอด 1201-1204

หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว 2801

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2606

หอผู้ป่วยศูนย์หัวใจ 2602

หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2607

หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก 2505

งานการเงิน 2909

งานบัญชี 2912

งานพัสดุ 2913

งานทรัพยากรบุคคล 2922

กลุ่มงานเวชกรรมชุมชน 1301,1302

88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

  • Home /
  • ข่าว-ประกาศ-กิจกรรม รพ.ต่างๆ
  • อัพเดต: 06.06.2565

88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โรงพยาบาลบางพลี

หมู่ที่ 8 88/1 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7524900-1 Fax: 02-7523223 (ฝ่ายบริหาร) 02-3122054 (งานประกันสุขภาพ) 02-3122144 (ห้องฉุกเฉิน)

  • facebook
  • website
  • แผนที่

โรงพยาบาลบางพลี

88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์,พุธ-พฤหัสบดี โทร : 02-312-2992-3 ต่อ 1512 แฟกซ์ : 02-312-2144 เว็บไซต์ : https://bphos.net/Contact.php อีเมล์ : –

1.จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม ร่วมกับภาคีเครือข่าย 2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชน 3.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และทำงานอย่างมีความสุข 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

Opening Hours

Address

Our Address:

88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

GPS:

13.604111, 100.706127

Telephone:
Web: