รี ไฟแนนซ์ รถ กับ ธน ชาติ

รี ไฟแนนซ์ รถ กับ ธน ชาติ

Contents

Show
 • 1 อยากสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาต กี่วันรู้ผล ได้เงิน!? (*ข้อมูลปี 2563)
 • 2 มารู้จักกับ 3 สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาตที่น่าสนใจประจำปี 2563 กัน!
 • 3 1.สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ธนาคารธนชาต
 • 4 2.สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ธนาคารธนชาต
 • 5 3.รถแลกเงิน ธนาคารธนชาต
 • 6 สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาตทราบอนุมัติกี่วัน ถึงได้รับเงิน!?
 • 7 อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาต
 • 8 เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาต
 • 9 บุคคลทั่วไป
 • 10 เจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • 11 บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาตดีไหม!? น่าใช้บริการหรือเปล่า!?

อยากสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาต กี่วันรู้ผล ได้เงิน!? (*ข้อมูลปี 2563)

รี ไฟแนนซ์ รถ กับ ธน ชาติ

การรีไฟแนนซ์รถยนต์... เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นการช่วยลดภาระของอัตราดอกเบี้ยให้กลับมาอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 2563 หนึ่งในสถาบันทางการเงินที่ให้บริการสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถที่น่าสนใจก็คือ สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาตนั่นเอง แต่หลายคนอาจสงสัยว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาตมีอะไรบ้าง!? และต้องเตรียมเอกสารอะไร!? ใช้เวลาในการอนุมัตินานหรือเปล่า!? ถ้าหากใครมีคำถามเหล่านี้กวนใจ ลองมาฟังคำตอบจากบทความชิ้นนี้กันได้เลย...

มารู้จักกับ 3 สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาตที่น่าสนใจประจำปี 2563 กัน!

รี ไฟแนนซ์ รถ กับ ธน ชาติ

1.สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ธนาคารธนชาต

รี ไฟแนนซ์ รถ กับ ธน ชาติ

 • สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • รู้ผลการอนุมัติรวดเร็ว ภายใน 1 วันทำการ
 • เลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้อย่างที่ต้องการ
 • ให้คำปรึกษาในการจัดไฟแนนซ์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
 • รับเงินดาวน์เริ่มเติม 0% จากราคาของรถยนต์
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 84 เดือน
 • บริการผ่านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ

2.สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ธนาคารธนชาต

รี ไฟแนนซ์ รถ กับ ธน ชาติ

 • เหมาะกับคนที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสอง รถยนต์ใช้แล้ว หรือรถยนต์ซื้อขายกันเอง
 • สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
 • รู้ผลการอนุมัติรวดเร็ว ภายใน 1 วันทำการ
 • เลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ตามที่ต้องการ สูงสุด 84 งวด
 • วงเงินอนุมัติสูงถึง 100% จากการประเมินของธนาคารธนชาต
 • จัดสินเชื่อให้กับรถยนต์ได้ทุกประเภทกับรถทุกยี่ห้อ ที่จดทะเบียนไม่เกิน 15 ปี
 • ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

3.รถแลกเงิน ธนาคารธนชาต

รี ไฟแนนซ์ รถ กับ ธน ชาติ

 • เหมาะกับคนที่ต้องการนำรถยนต์มาแลกเงิน
 • ให้บริการผ่านธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ผ่อนสบายเริ่มต้นเพียงแสนละ 59 บาท / เดือน
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนยาวนานสูงสุด 72 เดือน
 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน (*ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด)
 • ใช้เอกสารในการขอสินเชื่อน้อย เพียงนำเล่มมาประกอบการสมัคร

สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาตทราบอนุมัติกี่วัน ถึงได้รับเงิน!?

รี ไฟแนนซ์ รถ กับ ธน ชาติ

หลังจากที่ได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาตจะทราบผลในการอนุมัติที่รวดเร็วเพียง 1-3 วันทำการเท่านั้น โดยจะได้รับการโอนเงินสดเข้าบัญชีที่แจ้งขอสินเชื่อเอาไว้กับทางธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาต

รี ไฟแนนซ์ รถ กับ ธน ชาติ

สำหรับคนที่อยากทราบว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาตที่ต้องชำระคืนเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจก็สามารถทำการตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาต

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาต

รี ไฟแนนซ์ รถ กับ ธน ชาติ

บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการจำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อทำการโอนเงินสินเชื่อ
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน

เจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการจำรนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคาร เพื่อทำการโอนเงินสินเชื่อ
 • เล่มทะเบียนรถยนต์
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และเจ้าของกิจการจำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ และเจ้าของกิจการจำนวน 3 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

บทสรุปส่งท้าย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาตดีไหม!? น่าใช้บริการหรือเปล่า!?

รี ไฟแนนซ์ รถ กับ ธน ชาติ

          สินเชื่อรีไฟแนนซ์รถธนาคารธนชาต... นับว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คนอยากทำการรีไฟแนนซ์รถยนต์ควรให้ความสนใจกัน เพราะมีการพิจารณาอนุมัติที่เรียกได้ว่ามีความรวดเร็วเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพียงแค่ 3 วัน ก็ทราบผลในการอนุมัติสินเชื่อได้เป็นอย่างดี เหมาะกับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อเงินด่วนเพื่อนำมาใช้รีไฟแนนซ์รถยนต์ของตัวเองอย่างยิ่ง...